Publikacje

FinTech zmienia nie tylko bankowość.

02.06.2018

Innowacje technologiczne zagościły w świecie finansów na dobre. Blockchain, FinTech, PSD2, API to hasła odmieniane przez wszystkie przypadki w bankach na całym świecie. Dynamiczny rozwój technologii i nowe regulacje prowadzą do olbrzymich zmian w funkcjonowaniu instytucji finansowych.
Skutki tych zmian odczują nie tylko banki, ale wszystkie przedsiębiorstwa na rynku.
Kryptowaluty, takie jak BitCoin, Ripple czy Etherum, rozpalają dyskusje wśród regulatorów, inwestorów, bankierów, jak i konsumentów. Jednym z czynników powodujących to zainteresowanie, jest Blockchain - technologia rejestrów rozproszonych (ang. DLT - Distributed Ledger Techology), leżąca u ich podstaw, dzięki zastosowaniu kryptografii i potwierdzaniu poprawności danych wśród równorzędnych uczestników sieci (tzn. bez jednostek "centralnych" sprawujących nadzór nad systemem) zapewnia niemal całkowite bezpieczeństwo danych. Jednym z pierwszych zastosowań nie związanych z walutami, testowanych przez rynek, jest wyeliminowanie papieru w kontaktach z klientami. Zawieranie umów, wszelkiego rodzaju zaświadczenia, czy historie transakcji - w niedługim czasie będą w pełni cyfrowe, docelowo sprowadzając koszty korespondencji masowej, druku masowego, skanowania i archiwizacji dokumentacji do kosztów infrastruktury technologicznej, przy okazji eliminując błędy ludzkie. Trwają także prace nad systemami przelewów zagranicznych z pominięciem izb rozliczeniowych, czy korespondentów. Poprzez wyeliminowanie pośredników, takie rozwiązanie przełoży się zarówno na obniżenie kosztów transakcji, jak i czas ich realizacji (dążąc do transferów w czasie rzeczywistym).

Dlaczego smart contracts są smart?

Za pomocą skryptów wykonywalnych tylko przez system po spełnieniu określonych warunków (ang. smart contracts), blockchain pozwala na tworzenie zupełnie nowego sposobu zaciągania i rozliczania zobowiązań (np. jako tańsza i szybsza alternatywa dla rachunków powierniczych escrow). W ten sposób można sobie wyobrazić automatyzację procesu rozliczeń z dostawcami, gdzie w momencie złożenia zamówienia, powstaje smart contract dotyczący płatności za towar bądź usługę. Mechanizm ten przeleje środki do dostawcy dopiero w momencie, kiedy zamówienie zostanie dostarczone. Z jednej strony - gwarantuje to wypłacalność odbiorcy obniżając ryzyko po stronie dostawcy, zaś z drugiej strony - obniża koszty prowadzenia rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych. Należałoby rozważyć również automatyzację funkcji kontrolnych, gdzie przy wieloetapowych, złożonych operacjach (np. wymagających kilkustopniowych aprobat) - przejście do fazy realizacji byłoby możliwe dopiero po potwierdzeniu przez wszystkich uczestników procesu za pomocą kluczy kryptograficznych. Jawi się to jako naturalne rozwinięcie aplikacji workflow'owych, jednocześnie dodając zupełnie nowy poziom bezpieczeństwa i nienaruszalności danych (np. uchwały organów spółki podpisywane elektronicznie, zamiast obiegu dokumentów papierowych).

Jak open banking zmieni pracę CFO?
Wdrożenie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (ang. Payment Services Directive II - PSD2) ma szerzej otworzyć rynek usług płatniczych na podmioty nie bankowe, torując drogę firmom (głównie start-up'om) technologicznym oferującym innowacyjne rozwiązania w zakresie finansów (FinTech). PISP (ang. Payment Initiation Service Provider - Dostawca Usług Inicjujących Płatność) oraz AISP (ang. Account Information Service Provider - Dostawca Usług Informacji o Rachunkach) to dwie nowe kategorie dostawców usług płatniczych wprowadzonych przez Dyrektywę. W praktyce, pozwala to FinTech'om na tworzenie i implementację rozwiązań agregujących dane ze wszystkich rachunków bankowych firmy oraz pozwalające zarządzać tymi rachunkami z jednego miejsca. A to wszystko wykorzystując API (ang. Application Programmable Interface) - standardy technologiczne określające sposób i formę komunikacji pomiędzy systemami. Dodatkowo - stosując nowoczesne rozwiązania z zakresu analizy i wizualizacji danych, możemy sobie wyobrazić jak PSD2 zmieni nie tylko samą bankowość, ale także sposób funkcjonowania obszarów finansowych - tworząc swoiste "centrum dowodzenia" dostępne dla CFO na jeden dotyk palca. Szybkość, kompletność i poprawność danych zawsze przekłada się na lepsze decyzje biznesowe, sprawniejsze zarządzanie przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa, a w konsekwencji  - maksymalizację zysków. W takim przypadku, przygotowanie kompleksowych raportów i zestawień finansowych, struktur wydatków, czy weryfikacja rocznych kosztów określonego typu usług,  nie będzie już kwestią dni czy godzin, ale jednego polecenia w systemie. W systemie, który wyśle odpowiednie zapytania do wszystkich banków, w których firma prowadzi rachunki, pobierze historie transakcji za zadany okres, wyszuka wszystkie operacje związane z danymi usługami (np. filtrując po nazwie odbiorcy lub wyszukując słów-kluczy w tytule transakcji) i wyświetli dane na ekranie w postaci wykresów i tabel.
Dlatego też, nie należy postrzegać powyższych innowacji, jako ograniczonych do świata bankowości i finansów. Pytanie jakie powinniśmy stawiać, to jak najlepiej wykorzystać te zmiany i nowe technologie do zarządzania przedsiębiorstwem i kreowania wartości.

Robert Twarowski

Niezależny Konsultant

Gekko advisoryNOW