News

Jak optymalizować i robotyzować proces O2C?

25.03.2021


Nasza Partner Zarządzająca Violetta Malek, MBA wraz z Dyrektorem Rozwoju Biznesu Mindbox SA Konrad Jakubiec, dla gości konferencji organizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, przedstawią ciekawe studia przypadków ze wskazaniem korzyści z zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych w jednym z głównych procesów biznesowych w firmie - O2C (od sprzedaży/zamówienia po otrzymanie płatności).