Publications

Business Services Magazine

21.01.2019


Dzisiejsze dynamiczne warunki rynkowe i częste zmiany w strategii organizacyjnej wymagają aktywnego i elastycznego podejścia do usług biznesowych. Tradycyjne cięcie kosztów czy wykonywanie zleceń przez outsourcer'a zgodnie z oczekiwaniami nie zapewniają komfortu współczesnym zarządzającym, którzy wymagają elastyczności, zrozumienia potrzeb biznesowych, najwyższej z możliwych jakości usług, najbardziej zaawansowanych technologii/narzędzi analitycznych i wreszcie wspólnego tworzenia wartości. Jesteśmy świadkami wzrostu oczekiwań biznesu, jeśli chodzi o kontrakt ousourcing'owy, przy jednoczesnym zacieśnianiu się współpracy

POBIERZ | DOWNLOAD