Publikacje

C-SuiteNEWs sierpień 2022

31.08.2022

Krótka odpowiedź na pytanie, czy system premiowy może być gwarantem realizacji strategii, brzmi "nie". Nie tylko ze względu na otoczenie i liczbę oraz siłę czynników zewnętrznych wpływających na organizację, ale również ze względu na złożoność samego zagadnienia systemów premiowych. Katarzyna Derdzinska i Pawel Mlynski podjęli próbę zmierzenia się z tą złożonością i określili, jakie warunki powinny spełniać systemy premiowe, aby ? nawet bez gwarancji ? znacznie zwiększać szansę osiągania celów strategicznych.
A czy w obszarze księgowości AI może przyjść z pomocą? Tym razem odpowiedź brzmi "tak". Joanna Porebska-Matysiak i Kamil Czerniak, z SAIO powered by ING, wskazują przykład procesu zamykania otwartych pozycji księgowych, tj. dopasowywania wpłat dokonanych przez kontrahentów za faktury, które nie zostały dokładnie wskazane przez płatnika. W takim przypadku trudno zbudować konkretne algorytmy oparte na sztywnych regułach. Inteligentnemu robotowi wystarczy wskazać zbiór danych archiwalnych (jak wpłaty były księgowane w przeszłości), a następnie odpowiednio wytrenować go, jak powinien postępować w przyszłości.
Opublikowany 27 czerwca 2022 r. projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw przynosi zapowiedź zmian przepisów m.in. w zakresie dokumentowania tzw. transakcji rajowych ? i to zarówno tych bezpośrednich, jak i pośrednich. Większość progów istotności ma zostać podwyższonych, a niektóre z obowiązków ? złagodzonych (zniknie m.in. obowiązek weryfikacji krajowych dostawców). Co istotne, projekt zakłada, że nowe przepisy będzie można stosować również do transakcji realizowanych w 2021 r. Marta Szafarowska, z Gekko TAXENS, sygnalizuje o zmianach w tzw. transakcjach rajowych.
O tym, jak przez kilka ostatnich lat zbudował prężną społeczność sektora BSS (Business Services Sector) i jak sie z tym czuje, w wywiadzie przeprowadzonym przez Violetta Malek, opowie Wiktor Doktór z Pro Progressio!

POBIERZ | DOWNLOAD