Publikacje

C-SuiteNEWs marzec 2023

31.03.2023


Jak wynika z badań przeprowadzonych przez McKinsey&Company, prawie dwie trzecie ankietowanych pracowników w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, że wydarzenia ostatnich lat skłoniły ich do refleksji nad swoim celem życiowym. Prawie połowa stwierdziła, że z powodu pandemii ponownie zastanawiają się nad rodzajem pracy, którą wykonują. Podobne wyniki wskazywane są również w ankietach przeprowadzanych na całym świecie, także w Polsce. Mając świadomość, że blisko 70% pracowników twierdzi, że poczucie celu jest definiowane przez ich pracę, głównym celem lidera jest pomoc talentom w znajdowaniu i realizowaniu celu życiowego - pisze Anna Boguszewska. Z kolei Marcin Radecki podkreśla, że organizacje, które chcą utrzymać przewagi konkurencyjne i tym samym generować wyższe przychody w długim terminie, nie mają innego wyjścia i są zmuszone do zatrudnienia specjalistów od analizy danych. W przeciwnym przypadku będą zmagały się z ?depczącą po piętach? konkurencją, która nie śpi i rozważa wdrożenie analityki danych w procesy decyzyjne (albo już to zrobiła). Posługując się analogią z życia codziennego, chcąc wdrożyć analitykę danych w procesy, powinniśmy przygotować się na maraton, a nie na sprint. Paweł Młyński spojrzał na wyniki najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, z którego jasno wynika, że polskie społeczeństwo starzeje się. Spada odsetek osób w wieku produkcyjnym, a rośnie w wieku poprodukcyjnym. Przekłada się to również na strukturę osób aktywnych zawodowo - coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy, maleje odsetek osób w wieku do 34 lat. Zmiany demograficzne powodują, że to właśnie osoby dojrzałe, w wieku 40+, 50+, czy nawet 60+, będą stanowiły dla pracodawców najważniejsze źródło zasobów kadrowych. Zadał zatem pytanie - czy polski rynek pracy jest na to gotowy? Czy controlling personalny to część controllingu finansowego czy działu HR? Czy w ogóle jest potrzebny, skoro większość firm go nie posiada? Czy controlling personalny = raportowanie danych o liczbie i kosztach pracowników? To tylko niektóre (może najczęstsze) pytania, które słyszy Łukasza Sowiński, gdy zaczyna mówić o controllingu personalnym. Te pytania padają od studentów kierunków HR-owych, ale również od doświadczonych managerów operacyjnych i właścicieli firm.


POBIERZ | DOWNLOAD