Publikacje

C-SuiteNEWs wydanie grudniowe

16.12.2020

Opracowania grudniowego C_SuiteNEWs zawierają spojrzenie na kilka tematów. Pierwszym z nich jest sytuacja, jaką obserwujemy w outsourcingu ? a to nic innego jak przeniesienie się uwagi zarządzających biznesem z głównego aspektu, jakim była obniżka kosztów, na podnoszenie jakości procesów. Przyjrzymy się również zakresowi obowiązków, jakie dzisiaj nakłada ustawa AML na instytucje obowiązane, a który nie jest możliwy do realizacji bez wsparcia ze strony narzędzi informatycznych. Będzie również o rewolucji technologicznej, która coraz odważniej wkracza do organizacji i przejmuje stanowiska pracy. Po pierwszych latach obawy przed automatyzacją czy sztuczną inteligencją wydaje się, że obecnie technologia jest postrzegana bardziej jako pomoc w realizacji procesów biznesowych niż jakiekolwiek zagrożenie. Skoro o automatyzacji mowa, opracowaliśmy również temat dotyczący sprawdzeniu potencjału robotycznego w organizacjach. Firmy często zaczynają robotyzację od znalezienia jednego procesu, który ich zdaniem nadaje się do automatyzacji i starają się wdrożyć w nim robota. Choć w wielu przypadkach takie podejście działa, nie jest jednak optymalne. Tylko poznanie potencjału robotycznego procesów pozwala efektywnie wdrożyć roboty w całej organizacji.

POBIERZ | DOWNLOAD