Badanie dojrzałości

Centra biznesowe z sektora nowoczesnych usług wchodzą w kolejną fazę rozwoju i stają się prężnie działającymi organizacjami biznesowym. Często pierwotne założenia modelu (Shared Service Centre) jako usługodawca dla biznesu w obszarze funkcji wsparcia (procesy bardzo podstawowe/transakcyjne), przeradzają się w strategicznie uzasadnione opcje dojrzałych modeli operacyjnych wspierających bardziej kompleksowe procesy biznesowe. Widoczny jest trend tworzenia centrów usług wspólnych dla struktury rozproszonej, a następnie budowanie globalnych organizacji usług biznesowych (Global Business Services). Pojawia się zatem pytanie, kiedy organizacja jest gotowa na przyjęcie kolejnych, bardziej kompleksowych procesów z większej ilości geografii, aby stać się biznesowym centrum globalnym?

Zrozumienie stopnia dojrzałości pozwoli na określenie takich kwestii jak:

  • co możemy usprawnić, jak I kiedy,
  • czy usprawnienia wpisują się i realizują ogólną strategię firmy,
  • czy istnieje ryzyko nieefektywności i ?powrotu? do starego modelu.

Zbadanie i określenie etapu, na którym znajduje się organizacja wobec założeń strategicznych i trendów na rynku daje możliwości pokonania kolejnych etapów w usprawnianiu pracy centrum biznesowego w dążeniu do doskonałego i dojrzałego modelu, który może stać się organizacja globalną.