Nowoczesne Centra Usług Biznesowych - strategia na lata

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, gdzie biznes działa "na żądanie", "nie posiada", a zarabia, "chce" więcej za mniej, sprzyja rewizji  modeli operacyjnych organizacji.

Budowa przewagi konkurencyjnej, szukanie możliwości dalszego rozwoju oraz uzyskanie pełnej koncentracji na aktywnościach biznesowych, bo liczy się "jak nigdy" czas reakcji, wymaga od zarządzających "przyjrzenia się" modelowi   operacyjnemu wpieranemu przez sprawnie funkcjonujący model usług biznesowych. Centralizowanie, czy outsourcing podstawowych transakcyjnych obszarów działalności takich jak księgowość, zakupy, obsługa klienta, logistyka, IT, administracja czy HR, zapewnia nie tylko redukcję kosztów, ale również pozwala na polepszenie kontroli, podniesienie efektywności i jakości procesów (poprzez ich standaryzację, optymalizację, automatyzację i robotyzację), uzyskanie kompletności i przejrzystości danych, ich porównywalność oraz dostęp "w czasie rzeczywistym", a w efekcie przyśpieszenie procesu podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych.

Doświadczenie zespołu Gekko advisoryNOW zapewnia klientom podejście "360 stopni" do opracowania strategicznie optymalnego modelu operacyjnego poprzez:

  • Przeprowadzenie badania rynku
  • Opracowanie i przygotowanie studium lokalizacyjnego
  • Wsparcie przy zaprojektowaniu kompletnej analizy biznesowej (Feasibility study & Business Case) i zaprezentowanie wyników z rekomendacjami
  • Opracowanie opcji strategicznych i możliwych tranzycji najbardziej opłacalnych procesów i lokalizacji

Bardzo istotnym aspektem przy analizie optymalnego modelu operacyjnego uwzględniającego stworzenie centrum usług biznesowych jest długoterminowa strategia firmy.