Zarządzanie projektami/wsparcie "na żądanie" expertNOW

Organizacje z sektora nowoczesnych usług stały się bardzo prężnie rozwijającymi modelami operacyjnymi, które przechodzą bardzo dynamiczne zmiany. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania, przy tak szybkim wzroście, sprawia, ze zespoły zarządzające, aby swoim klientom zapewnić najwyższej jakości usługi, nieustannie dążą do pozyskiwania talentów, rozwijania kompetencji i budowania sprawnej organizacji. W warunkach takiej dynamiki biznesowej oraz charakterystycznego rynku pracy coraz częściej pojawiają się nowe wyzwania kadrowe, projektowe, procesowe czy wręcz strategiczne, które należy jak najszybciej zaadresować i rozwiązać.

Zespoł Gekko advisoryNOW to dedykowany zespół specjalistów z szerokim spektrum kompetencji z zakresu optymalizacji i budowy procesów w centrach usług biznesowych, audytu, księgowości, zakupów, HR, marketingu, analiz finansowych, prowadzenia projektów czy transformacji modeli operacyjnych. Jesteśmy gotowi, aby nadzorować (PMO) kompleksowe projekty, wspierać w bieżącej/transakcyjnej  działalności operacyjnej czy nawet zarządzić zespołem (na zastępstwo).


POBIERZ ULOTKĘ