Studium lokalizacji - PolandNOW

Wybór odpowiedniej lokalizacji to decyzja, która wpływa zarówno na wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w trakcie uruchamiania działalności, wysokość bieżących kosztów funkcjonowania oraz możliwości rozwojowe firmy. Niezależnie od wielkości czy profilu działalności nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest zapewnienie sobie przewagi nad konkurencją. Jednym ze sposobów na osiągniecie sukcesu w tym obszarze jest właściwe ulokowanie biznesu. Studium lokalizacji pozwala być o krok przed konkurencją przy okazji uruchamiania działalności w nowym miejscu, ale to także doskonałe narzędzie to bieżącego monitorowania bilansu zalet i wad wykorzystywanej już lokalizacji.

Gekko advisoryNOW opracowało kompleksowy zestaw usług, które umożliwiają klientowi wybór najlepszej możliwej lokalizacji lub ocenę tej używanej obecnie, obejmujący m.in.:

  • Udzielenie wsparcia przy określeniu i ocenie wagi potrzeb, oczekiwań i ograniczeń klienta w kontekście wyboru lokalizacji do studium
  • Uzgodnienie z klientem jakie lokalizacje powinny zostać włączone do studium
  • Uzgodnienie z klientem czynników do analizy w poszczególnych lokalizacjach
  • Weryfikacja źródeł, zebranie danych oraz budowa modelu pozwalającego na ich analizę
  • Przygotowanie raportu ze studium wraz z rekomendacją i uzasadnieniem
  • Przygotowanie i przeprowadzenie wizyt referencyjnych w obiektach o podobnym profilu działalności w danej lokalizacji
  • Zorganizowanie spotkania ze specjalistami w dziedzinach rynku nieruchomości oraz pozyskiwania kadr
  • Wsparcie w ubieganiu się o ewentualne ulgi podatkowe I dofinansowanie inwestycji (kontakt z lokalnymi władzami)
  • Wsparcie w wyborze oraz zakupie odpowiedniej działki pod inwestycje (kontakt z lokalnymi władzami)