Modele kosztowe

Jednym z najbardziej skutecznych, choć często niedocenianych, narzędzi kontrolingowych jest rachunek kosztów. Powinien on być wykorzystywany nie tylko jako źródło danych księgowych, ale również jako narzędzie do zarządzania zasobami i procesami, tworzenia optymalnej polityki cenowej, budowania programów redukcji kosztów, monitorowania efektywności inwestycji i projektów, projektowania i zasilania systemów motywacyjnych, zarządzania kosztami produkcji, HR, czy IT, a także zarządzania zmianami regulacyjnymi.

Dzięki współpracy z konsultantami Gekko advisoryNOW nasi klienci zyskują efektywne modele kosztowe, a dzięki nim nowe możliwości zarządcze. Zajmujemy się m.in.:

  • Projektowaniem koncepcji (struktur, alokacji i nośników) modeli kosztowych,
  • Wsparciem w wyborze oprogramowania oraz nadzorem nad wdrożeniem narzędzi informatycznych,
  • Opracowywaniem rachunków kosztów wykorzystywanych do zarządzania, do celów regulacyjnych oraz jako baza kosztowa do ustalania cen transferowych,
  • Definiowaniem i kalkulacją kosztów działań i zasobów,
  • Wdrożeniem time-driven ABC (Activity Based Costing) oraz procesowo-zasobowego rachunku kosztów,
  • Kalkulacją kosztów niewykorzystanych zasobów,
  • Kalkulacją kosztów produktów i usług, klientów, kanałów dystrybucji,
  • Analizami marż,
  • Przeglądami i optymalizacją modeli kosztowych zlecanymi przez organy regulacyjne oraz realizowanymi na wewnętrzne potrzeby.

Nasze wdrożenia nie tylko pozwalają ustalić rzeczywistą rentowność produktów, usług, klientów, kanałów dystrybucji, ale również lepiej zrozumieć naturę kosztów w organizacji i znacząco poprawić proces zarządzania bazą kosztową w przyszłości.