Optymalizacja procesów finansowych

U podstawy efektywności, a w rezultacie także wyników osiąganych przez każdą organizację, leży efektywność realizowanych przez nią procesów. Znaczenie mają nie tylko kluczowe procesy biznesowe, ale również tak zwane procesy wspierające. Wśród nich, w każdej organizacji, centralną rolę zajmują procesy finansowe, co do których efektywności  oczekiwania  rosną z każdym rokiem.

Gekko advisoryNOW specjalizuje się w optymalizacji procesów finansowych. Zajmujemy się m.in.:

 • Przeglądami procesów finansowych pod kątem efektywności oraz jakości,
 • Identyfikacją luk i wąskich gardeł, problemów jakościowych, duplikowania się zadań,
 • Analizą przyczyn nieefektywności i problemów jakościowych,
 • Rekomendowaniem usprawnień procesów finansowych w celu poprawy efektywności i jakości,
 • Definiowaniem inicjatyw i  programów optymalizacyjnych,
 • Opracowywaniem docelowych map procesów,
 • Identyfikowaniem możliwości automatyzacji i robotyzacji w procesach finansowych,
 • Wsparciem w wyborze dostawcy rozwiązań automatyzacyjnych i robotów, wsparciem we wdrożeniu,
 • Przeprowadzanie warsztatów, szkoleń i prezentacji na temat Lean Finance,
 • Analizami procesów i zadań pod kątem zasad Lean Finance,
 • Budowaniem programów wdrażania zasad Lean Finance w organizacji.

Efektywny dział finansowy przyszłości to z jednej strony duża oszczędność kosztów, a z drugiej możliwość skoncentrowania się na tych zadaniach, które rzeczywiście generują wartość dla organizacji, czyli analizach finansowych, raportowaniu i wsparciu decyzyjnym dla jednostek biznesowych.