Planowanie i budżetowanie (PBF)

Przygotowywanie planów, prognoz i budżetów (PBF) bywa dla działów finansowych jednym z najtrudniejszych wyzwań w ciągu roku finansowego. Z jednej strony konieczność zgromadzenia dużej ilości danych z wewnątrz i zewnątrz organizacji, z drugiej strony wysokie oczekiwania działów biznesowych, dla których przygotowywane plany będą podstawą działania na najbliższe lata i miesiące. Dlatego kluczowe jest, żeby procesy planowania, budżetowania i prognozowania (ang. PBF) były zorganizowane w sposób efektywny, tak żeby  pozwolić na szybkie i nisko kosztowe gromadzenie i przetwarzanie danych, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktów procesu, czyli planów, budżetów i prognoz.

Gekko advisoryNOW wspiera organizacje zarówno w projektowaniu procesów planistycznych jak i sprawnym przeprowadzeniu procesów. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • Analizę potrzeb i możliwości organizacji w zakresie PBF,
  • Definiowanie szczegółowości gromadzonych i przetwarzanych danych,
  • Tworzenie harmonogramów i nadzorowanie procesu,
  • Projektowanie formatek budżetowych i raportów z kontrolą realizacji budżetu,
  • Optymalizację procesu PBF,
  • Tworzenie długofalowych planów i modeli finansowych,
  • Definiowanie wymagań biznesowych i funkcjonalnych i wsparcie w wyborze narzędzia IT do obsługi procesu PBF, a także w jego wdrożeniu.

Niemożliwe jest dokładne przewidzenie przyszłości, natomiast proces tworzenia planów, budżetów i prognoz może być tak zaprojektowany, żeby przygotować organizację zarówno na najbardziej prawdopodobne scenariusze, jak i na sam fakt, że pewnych zdarzeń zaplanować się nie da. Co więcej, wysoka efektywność i jakość procesów PBF wpływa na procesy decyzyjne (szybkość, jakość i kompletność) i pomaga budować dobre relacje i silną pozycję działu finansowego w organizacji.