HR Przyszłości

Zmieniające się modele biznesowe oraz szybkość z jaką dziś działają, powoduje powstanie zapotrzebowania na szefów HR'u Przyszłości. Tych, którzy z administratorów HR stali się partnerami do spraw talentów i doradcami w biznesie. W swej roli przyszłości - HR Liderzy budują strategię personalną dostosowaną do oczekiwań organizacji, gdzie potrzebne jest wsparcie we wdrażaniu zmian oraz w nowoczesnym zarządzaniu talentem/zespołami. Sprawnie działający obszar HR'u, gdzie kreowana jest kultura rozwoju liderów, funkcjonują sprawne ścieżki sukcesji, wspierany jest rozwój potencjału pracowników, wzmacnia  zaangażowanie budując silną przewagę konkurencyjną firmy. HR przyszłości to również wysoko rozwinięte i efektywne procesy, wspierane przez najnowocześniejsze narzędzia i rozwiązania technologiczne.
 
Zespół Gekko advisoryNOW opracował szereg narzędzi wspierających liderów HR, takie jak m.in.:

  • Przegląd i analizę efektywności procesów w obszarze HR
  • Opracowanie propozycji działań naprawczych, wspierających wzrost wydajności wewnętrznych procesów HR
  • Analiza ścieżek rozwoju pracowników w organizacji i matrycy kompetencji w aspekcie strategicznych potrzeb organizacji
  • Audyt procesów pod kątem oszczędności (obniżenie kosztów pracodawcy)
  • Przygotowanie i wdrożenie programu wspierającego motywację finansową i pozafinansową pracownika

Oferujemy nasze doświadczenie zdobyte u klientów, zarówno start-up'ów jak również dużych międzynarodowych koncernów.