Zarządzanie wartością

W czasach rosnącej konkurencji, nie tylko o klientów, ale również o kapitał oraz pracowników, kluczowe staje się przemyślane i długofalowe zarządzanie wartością. Wartością rozumianą nie tylko jako przynoszenie korzyści akcjonariuszom oraz budowanie przewagi konkurencyjnej, ale również jako efektywne zaspokajanie potrzeb innych interesariuszy takich jak pracownicy. Żeby to zrobić organizacje powinny zidentyfikować i zrozumieć nośniki wartości oraz nauczyć się je mierzyć, raportować i wykorzystywać do bieżącego monitorowania wartości oraz opracowywania inicjatyw, które tę wartość mają generować.

Gekko advisoryNOW opracowało kompleksowy zestaw usług, które umożliwiają organizacjom efektywne i skuteczne zarządzanie wartością, obejmujący m.in.:

  • Analizy organizacji pod kątem generowania wartości i identyfikację kluczowych obszarów wartości,
  • Definiowanie kluczowych mierników efektywności motywujących do tworzenia wartości,
  • Tworzenie map wartości,
  • Analizy strategii organizacji  pod kątem maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy i budowania wartości rynkowej firmy,
  • Wdrażanie Balanced Scorecard i kokpitów menadżerskich raportujących KPIs związanych z kreowaniem wartości,
  • Wdrażanie programów zarządzania wartością,
  • Opracowywanie założeń projektów i inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie wartości.

Świadome zarządzanie wartością może przynieść organizacjom wielowymiarowe korzyści, odczuwalne na wielu płaszczyznach, m.in. poprawę efektywności i rentowności, lepszą alokację zasobów, lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim, poprawę relacji z inwestorami, bardziej efektywny proces inwestycyjny i poprawę jakości.