Publications

C-SuiteNEWs wydanie grudniowe

01.01.2020


Happy NEWs YEAR 2020 from all of us in Gekko advisoryNOW (GAN)

W grudniowym wydaniu C-Suite NEWs spojrzymy na całkiem inną niż dotychczas rolę kontrolingu. Działy finansowe, a w szczególności kontroling, dużo częściej i z większą precyzją przyglądają się stronie kosztowej działalności. Strona przychodowa, a zwłaszcza zarządzanie cenami, leży najczęściej w gestii innych działów - sprzedaży, marketingu czy dedykowanych jednostek do zarządzania cenami. Czy słusznie?
Będzie tez o niedoborze specjalistów i menadżerów. Perspektywa tempa, w którym żyje dziś biznes i tego jak szybko się zmienia, sugeruje, że nastąpi jeszcze większy wzrost zapotrzebowania na określony zestaw kompetencji. Jeśli do tego dodamy zbliżający się niż demograficzny i coraz wyższą mobilność kadr rysuje nam się wizja zupełnie innej kultury zarządzania kompetencjami.
Na deser o Białej liście. Proces dostosowania dużych organizacji do nowych wymogów związanych ze stosowaniem Białej listy jest wieloaspektowy i dość złożony. Zacząć go należy od mapowania transakcji i strumieni płatności.

POBIERZ | DOWNLOAD