Benchmarking funkcji finansowej

Wszystkie działania optymalizacyjne, czy rozwojowe, powinny bazować na obiektywnych i adekwatnych danych i miernikach. Z jednej strony poprawia to jakość diagnozy, z drugiej ułatwia przekonanie innych do wprowadzanych zmian. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku funkcji finansowej, gdzie potrzeba transformacji w celu poprawy efektywności jest obecnie bardzo wysoka. Doskonałym narzędziem pozwalającym zmierzyć swoją efektywność i odnieść ją do podobnych organizacji są analizy porównawcze.

Gekko advisoryNOW przeprowadza kompleksowe analizy benchmarking?owe funkcji finansowej które pozwalają dokonać szybkiej i obiektywnej diagnozy działów i procesów finansowych. W ramach współpracy z naszymi klientami dokonujemy m.in.:Wyboru wskaźników do mierzenia efektywności funkcji finansowej (na podstawie potrzeb organizacji i najlepszych praktyk rynkowych),

  • Kalkulacji wskaźników efektywności dla poszczególnych funkcji, procesów i podprocesów,
  • Porównania wskaźników efektywności pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (benchmarking wewnętrzny),
  • Porównania wskaźników efektywności z innymi podobnymi organizacjami (benchmarking zewnętrzny)
  • Analizy przyczyn odchyleń i projektowania działań naprawczych.

Dzięki współpracy z nami organizacje identyfikują luki w procesach i problemy do rozwiązania, ale również otrzymują twarde dane potwierdzające, które procesy i elementy działalności funkcji finansowej są bardziej efektywne niż u konkurencji. Dzięki temu mają możliwość dobrego zaplanowania i przeprowadzenia działań optymalizacyjnych, a także dokładnej i wymiernej oceny rezultatów zmian.