Audyty operacyjne

Każda, nawet najlepiej zarządzana organizacja, potrzebuje czasem zewnętrznej oceny oraz wsparcia dodatkową wiedzą ekspercką. Szczególnie pomocne jest to w obliczu planowanych zmian organizacyjnych, planów restrukturyzacyjnych, czy przy zmianie zarządzających lub nadzorujących firmę.

Gekko advisoryNOW to zespół ekspertów doświadczonych w przeprowadzaniu audytów operacyjnych organizacji z wielu branż i różnej wielkości. Zapewniamy naszym klientom obiektywne przeglądy działalności, wskazując luki efektywności i proponując działania optymalizacyjne. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • Przeglądy menadżerskie zarządzania organizacjami,
  • Analizy efektywności struktur organizacyjnych,
  • Opracowywanie rekomendacji usprawnień w zarządzaniu,
  • Przeglądy efektywności procesów wraz z opracowaniem rekomendacji poprawy efektywności,
  • Analizy podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi oraz pomiędzy centralą a jednostkami terenowymi,
  • Opracowywanie analiz wprowadzających nowe zarządy i rady nadzorcze w sytuację organizacji,
  • Przygotowywanie diagnozy organizacyjnej jako bilansu otwarcia dla nowych zarządów / rad nadzorczych.

Współpraca z nami pozwala na bezstronną diagnozę organizacji i identyfikację zarówno możliwości szybkiej poprawy efektywności, jak i długofalowych inicjatyw restrukturyzacyjnych.